forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Hordaland >> Granvin

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Granvin formannskapskontors stipendier - Arnfinn Rønnestad og hustrus legat
2. Granvin formannskapskontors stipendier - Distr. lege Th. Næsheim og hustru Ingeborgs legat
3. Ole Saakvitnes minnefond

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke