forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Hordaland >> Bergen

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Andreas T. Behrens Stipendiefond for kunstnere
2. Apoteker Gustav Holst og hustru Alberta Holsts legat
3. Astrid Berstads legat
4. Augusta Antonette Mohrs legat
5. Banksjef C. J. Eges stipendielegat
6. Benjamin Johannessens familielegat
7. Bergen bys Stifelse til økonomisk vanskeligstilte
8. Bergen bys Utdanningslegat
9. Bergen Børsfond legat
10. Bergen Børsfonds - Kjøpmann Ernst Mowinckels legat

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke