forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Virksomhetsetablering >> Private Støtteordninger >> Udefinert

Virksomhetsetablering

Støtteordninger:
1. Generalkonsul Adolf Øiens kapitalfond
2. Johan Øksne og hustrus legat
3. Oslo Kvinnelige Handelsstand Forenings stiftelse

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke