forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Udefinert eller flere >> Udefinert

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse
2. Christian Randulf Bulls Stiftelse
3. Elverum kommunes stipend til sosiale formål
4. Hans Herman Horns Stiftelse.
5. Hans Thomas Grams stiftelse.
6. Helle Bennetts Almenyttige Fond
7. J. E. Isbergs fond
8. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
9. Sparebankstiftelsen DNB
10. Sparebankstiftelsen SR-Bank

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke