forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Eldre >> Sjømenn

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Ann og Odd Buhres legat
2. Arendal kommune sitt legat for eldreomsorg
3. Drammen Sjømannsforenings Legat
4. Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 (Kølafondet)
5. Norges Rederiforbunds Hjelpefond
6. Oslo Maritime Stiftelse
7. Oslo Sjømannsforenings Legater

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke