Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Generalkrigskommisær Alf Mjøens kulturlegat

Formål: å inspirere lokal ungdom til innsats innenfor studier, idretts – og kulturliv, engasjere i lokal historie og skape interesse for utvandringen til Amerika.

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (268)
Geografisk Betinget (986)
Kulturstipend (193)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (347)
Studie / fagområde (526)
Studiested (248)
Utenlandsstudier (145)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (15)

 

  

 


Arendal kommunes utdanningslegat

Formål: å yte støtte til studenter hjemmehørende i tidligere Arendal kommune til videregående og høyere utdanning

Les mer

G.C. Rieber Fondet

Formål: å yte støtte til allmennyttige formål herunder, sosiale, kultur og forskning

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
2. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
3. Ragnhil Margrethe Øverland Skjemstads legat.
4. Hans Herman Horns Stiftelse.
5. Skolefrontens fond
6. Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)
7. Kjell Axel Liers Minnefond
8. Margit og Herman Christensens legat
9. Gunnar Sønstebys minnefond
10. Else og Peter Vogts legat

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Trondheim kommunes kulturlegat - Anleggsstøte til bygging / utbedring av idrettsanlegg.
2. Anders Sandvigs Museumsstipend
3. Tromsø Kommunes Kulturvernpris
4. Trondheim kommunes kulturlegat - tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner
5. Adolf Øiens skole - Kaare Bryn Askelunds minnelegat
6. Hærens kunnskapslegat
7. Norges Fibromyalgi Forbunds Medisinske Forskningsfond
8. Stiftelsen Eva Zakariassens støtte
9. Ingvald Lauritsens legat
10. S. P. Sjølie og Hustrus legat

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke