Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Legat til fremme av folkehelsen

Formål: å støtte videreutdannelse, vitenskapelig virksomhet, og forsøksvirksomhet innen helsevesenet, velferd for pasienter og andre verdige formål som fremmer folkehelsen. Styret har de senere år priorite...

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (277)
Geografisk Betinget (1002)
Kulturstipend (196)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (353)
Studie / fagområde (532)
Studiested (275)
Utenlandsstudier (150)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (16)

 

  

 


Stikk sine legater

Formål: å yte støtte til musikk, scenekunst, kunsthåndverk, billedkunst og arkitektur & design.

Les mer

Husbanken sitt stipend til Masteroppgave om bolig og boligsosialt arbeid

Formål: å dele ut stipender til studenter som ønsker å skrive en masteroppgave med tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Gunnar Sønstebys minnefond
2. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
3. Generalkonsul O. J. Storms stipendiefond
4. Hans Herman Horns Stiftelse.
5. Velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter
6. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
7. Valborg Aschehougs legat
8. Familien Blix' fond
9. Fond for utøvende kunstnere
10. Kjell Axel Liers Minnefond

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Flekkefjord kommunes kulturstøtte - kulturpris og kulturstipend
2. Hattfjelldal kommunes stipend
3. G.L. Tiedemanns Tobakkfabrikks Rovdyfrond
4. Svanhild og Arne Musts fond for medisinsk forskning
5. LO's stipendfond for Finnmark.
6. Stipendiefond for fiskeriungdom fra Nordkapp.
7. Alta kommune sin kulturpris og kulturstipend
8. Alta kommune - utviklingstilskudd for ungdom
9. Opplæringskontoret for fiskerinæringen i Vest Finnmark - Stipend.
10. Kommunalansattes Fellesorganisasjon stipend.

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke