Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Bærum kommunes kulturpris

Formål: å være en påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner/organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunst- og kulturglede og o...

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (268)
Geografisk Betinget (986)
Kulturstipend (193)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (347)
Studie / fagområde (526)
Studiested (248)
Utenlandsstudier (145)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (15)

 

  

 


Norges Blindeforbunds legat for hjelp til selvhjelp

Formål: å yte økonomisk støtte til blinde og svaksynte ved konkrete behov ut fra prinsippet hjelp til selvhjelp

Les mer

Iver Anker Heltzens minnefond

Formål: å yte støtte til fremme av kulturelle tiltak på Helgeland

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
2. Ragnhil Margrethe Øverland Skjemstads legat.
3. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
4. Hans Herman Horns Stiftelse.
5. Skolefrontens fond
6. Kjell Axel Liers Minnefond
7. Margit og Herman Christensens legat
8. Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)
9. Gunnar Sønstebys minnefond
10. Bergen bys Stifelse til økonomisk vanskeligstilte

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Trondheim kommunes kulturlegat - støtte til partipolitiske ungdomsorganisasjoner
2. Trondheims kommunes kulturlegat - spillemidler.
3. Skjetlein-agronomens reisestipend
4. Namsos formannskap - Alvhild Finsbergs minne.
5. Statoil Norge's Fond til Yrkesmedisinsk Forskning
6. Karin og Thorbjørn Jørstads gavebrev.
7. Lærer Martin Haugens legat
8. Kvænangen kommunes utdanningstipend.
9. LO's stipendfond for Finnmark.
10. Anna Næss legat.

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke