Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Hildur og Arthur Gjerdes legat

Formål: å dele ut en gang i året til trengende minstepensjonister, samt trengende funksjonshemmede. Utdelingen skal ikke erstatte vanlige offentlige ytelser

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (268)
Geografisk Betinget (986)
Kulturstipend (193)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (347)
Studie / fagområde (526)
Studiested (248)
Utenlandsstudier (145)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (15)

 

  

 


Kulturmidlar til allment kulturarbeid

Formål: å yte stønad til allment kulturarbeid

Les mer

Sjørettsfondet

Formål: å fremme forskning i Norge i sjørett, transportrett og dertil knyttede juridiske emner.

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
2. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
3. Ragnhil Margrethe Øverland Skjemstads legat.
4. Hans Herman Horns Stiftelse.
5. Skolefrontens fond
6. Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)
7. Kjell Axel Liers Minnefond
8. Margit og Herman Christensens legat
9. Gunnar Sønstebys minnefond
10. Else og Peter Vogts legat

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Trondheim kommunes kulturlegat - driftsstøtte til idrettslag i Trondheim kommune
2. Vestlandske Blindeforbunds legat
3. Knut Pedersen Tordals Legat til Strandebarm Kommune
4. Trondheim kommunes kulturlegat - tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner
5. Trondheim kommunes kulturlegat - støtte til partipolitiske ungdomsorganisasjoner
6. Trondheim kommunes kulturlegat - tilskudd til integrering av mennesker med funksjonshemming i frivillige lag og organisasjoner.
7. Bergljot Jentoft Petersens fond.
8. Kommunalansattes Fellesorganisasjon stipend.
9. LTN's Rettssikkerhetsfond.
10. Harry W. Holms stiftelse

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke