Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Utdanningslegat for studerende ungdom og voksne i Stavanger

Formål: å tildele stipend til studenter som fortrinnsvis har avsluttet videregående skole. Elever i videregående skole som er i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon, kan også søke.

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (267)
Geografisk Betinget (1000)
Kulturstipend (197)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (352)
Studie / fagområde (526)
Studiested (247)
Utenlandsstudier (145)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (15)

 

  

 


Unge SPOR sitt kulturstipend

Formål: å dele ut midler til SPORsettere i norsk kultur.

Les mer

Sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte familier og enslige i Stavanger

Formål: å yte støtte til familier og enslige i Stavanger

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
2. Bergen bys Utdanningslegat
3. Benjamin Johannessens familielegat
4. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
5. Ragnhil Margrethe Øverland Skjemstads legat.
6. Hans Herman Horns Stiftelse.
7. Skolefrontens fond
8. Generalkonsul O. J. Storms stipendiefond
9. Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)
10. Kjell Axel Liers Minnefond

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Stavanger Arbeidsskoles legat til lærlinger og til støtte for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter
2. Hildur og Arthur Gjerdes legat
3. Tina og Martin Magnesens legat
4. Bioteknologisenterets fond
5. Dr. Nils Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat
6. Brårvik krets skolefond
7. International Support
8. Stipend for journalister innenfor fagområdene økonomi eller integrering.
9. Aagot Gjertsens legat og Sylvia Eide Arnesen og Oscar Arnesens legat
10. Nils Nilssens og Hans Nilssens legat

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke