Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Unge SPOR sitt kulturstipend

Formål: å dele ut midler til SPORsettere i norsk kultur.

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (268)
Geografisk Betinget (986)
Kulturstipend (193)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (347)
Studie / fagområde (526)
Studiested (248)
Utenlandsstudier (145)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (15)

 

  

 


Arendal kommunes legat for vanskeligstilte

Formål: å gi støtte til vanskeligstilte og syke i Arendal

Les mer

Legat til fremme av folkehelsen

Formål: å støtte videreutdannelse, vitenskapelig virksomhet, og forsøksvirksomhet innen helsevesenet, velferd for pasienter og andre verdige formål som fre...

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
2. Ragnhil Margrethe Øverland Skjemstads legat.
3. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
4. Hans Herman Horns Stiftelse.
5. Skolefrontens fond
6. Kjell Axel Liers Minnefond
7. Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)
8. Margit og Herman Christensens legat
9. Gunnar Sønstebys minnefond
10. Bergen bys Stifelse til økonomisk vanskeligstilte

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Trondheim kommunes kulturlegat - tilskudd til utstyr, anlegg og ledertrening for barne- og ungdomsorganisasjoner.
2. Norges Diabetesforbunds fond for vitenskapelig forskning
3. Norsk Gastorenterologisk Forenings Fond
4. Kristiansand Kommunes kulturpris
5. Fauske kommunes kulturpris
6. Fauske kommunes kulturstipendier.
7. Askvoll kommune - Tilskotsordningar kulturmidlar
8. Berg kommunes kulturpris
9. Etnedal kommunes kulturmidler
10. Etnedal idrettsråds idrettsstipend for ungdom

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke