Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Marie og Bjarne Rees fond til utdanning

Formål: å stimulere studenter til å ta høyere utdanning (utdanning utover bachelorgrad eller tilsvarende)

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (268)
Geografisk Betinget (980)
Kulturstipend (193)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (346)
Studie / fagområde (525)
Studiested (248)
Utenlandsstudier (144)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (15)

 

  

 


Karmøy kommunes kulturstipend

Formål: å yte støtte til videreutdanning og kurs innen sang, muskk, idrett, kunst og kultur.

Les mer

Unge SPOR sitt kulturstipend

Formål: å dele ut midler til SPORsettere i norsk kultur.

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
2. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
3. Hans Herman Horns Stiftelse.
4. Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)
5. Skolefrontens fond
6. Ragnhil Margrethe Øverland Skjemstads legat.
7. Fabrikkeier Martin Fredrik og hustru Gunhild Kleppes legat
8. Else og Peter Vogts legat
9. Gunnar Sønstebys minnefond
10. Nordic Guest Researchers' Scholarship Programme

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Dudley Stuarts legat
2. Finn Sundts legat
3. Torsetgåva
4. Trondheim kommunes kulturlegat - kommunalt tilskudd til kulturaktivitet
5. Trondheim kommunes kulturlegat - tilskudd til tiltak / prosjekter mot rasisme og etnisk diskriminering.
6. Trondheim kommunes kulturlegat - tilskudd til utstyr, anlegg og ledertrening for barne- og ungdomsorganisasjoner.
7. Trondheim kommunes kulturlegat - tilskudd til integrering av mennesker med funksjonshemming i frivillige lag og organisasjoner.
8. Trondheims kommunes kulturlegat - spillemidler.
9. Trondheim kommunes kulturlegat - tilskudd til registrerte tros- og livssynsamfunn.
10. Skjetlein-agronomens reisestipend

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke