Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Tynset sogns utdanningslegat

Formål: å yte støtte til utdanning for ungdom fra Tynset kommune

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (268)
Geografisk Betinget (986)
Kulturstipend (193)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (347)
Studie / fagområde (526)
Studiested (248)
Utenlandsstudier (145)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (15)

 

  

 


Kristiansand kommunes kunstnerstipend

Formål: å bidra til å skape gode arbeidsbetingelser for kunstnere i Kristiansand

Les mer

G.C. Rieber Fondet

Formål: å yte støtte til allmennyttige formål herunder, sosiale, kultur og forskning

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
2. Ragnhil Margrethe Øverland Skjemstads legat.
3. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
4. Skolefrontens fond
5. Hans Herman Horns Stiftelse.
6. Kjell Axel Liers Minnefond
7. Margit og Herman Christensens legat
8. Bergen bys Stifelse til økonomisk vanskeligstilte
9. Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)
10. Fond for utøvende kunstnere

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Audiovisuelle oversetteres fond
2. Ung i Askvoll
3. Legatet til fremme av hygienisk forskning
4. Telemark fylkeskommunes kunstnerstøtte - kunstnerstipend
5. Brårvik krets skolefond
6. Direktør Smidth og hustrus legat
7. Trondheim kommunes kulturlegat - ungdomsstipend.
8. Trondheim kommunes kulturlegat - driftsstøtte til idrettslag i Trondheim kommune
9. Trondheim kommunes kulturlegat - Anleggsstøte til bygging / utbedring av idrettsanlegg.
10. Marius Moens legat

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke