Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom

Formål: å yte støtte til ungdom fra Trondheim og omegn, som ønsker å ta videre utdannelse eller få erfaring som vil kunne anvendes hjemme i nærings- eller annen virksomhet.

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (268)
Geografisk Betinget (1001)
Kulturstipend (196)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (353)
Studie / fagområde (528)
Studiested (247)
Utenlandsstudier (145)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (15)

 

  

 


Sparebankstiftelsen SR-Bank

Formål: å disponere overskuddet i tråd med sparebanktradisjoner og dele ut gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Rogaland og Hordaland.

Les mer

Oslo Nye Sparebanks Fond

Formål: å stø tiltak som er til bate for innflyttarar og laga deira i Oslo og grannekommunar. Ved tiltak fondet stør, bør det verta nytta nynorsk mål.

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
2. Velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter
3. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
4. Hans Herman Horns Stiftelse.
5. Kjell Axel Liers Minnefond
6. Generalkonsul O. J. Storms stipendiefond
7. Bergen bys Utdanningslegat
8. Skolefrontens fond
9. Valborg Aschehougs legat
10. Gunnar Sønstebys minnefond

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Tilskudd fra Festspillene Turné
2. Torpo legat til hjelp for gamle og uføre i Torp sogn
3. Trygve Hasles fond til hygge for pensjonister og uføre i Våler
4. Fru Thora Arndt, født Holtas, legat til Risør Sanitetsforenings barnehjem Mindalen pr. Risør
5. Valle kommune sitt stipend / tilskott for å halde på og rekruttere arbeidskraft til kommunen.
6. Vågsøy kommunes kulturpris
7. Stordal kommunes kulturpris
8. Etnedal kommunes kulturmidler
9. Christian og Marthe Bruuns legater til Stor-Elvdal
10. Lensmand Evenstads legat

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke