Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Andreas og K. Ludvig Endresens legat

Formål: å yte støtte til evnerike og verdige elever som har tatt eksamen ved Kristiansand katedralskole og som ønsker videre studier i Norge eller utlandet

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (268)
Geografisk Betinget (990)
Kulturstipend (195)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (347)
Studie / fagområde (526)
Studiested (247)
Utenlandsstudier (145)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (15)

 

  

 


Hildur og Arthur Gjerdes legat

Formål: å dele ut en gang i året til trengende minstepensjonister, samt trengende funksjonshemmede. Utdelingen skal ikke erstatte vanlige offentlige ytelser

Les mer

Astri Bruns Kreative Fond

Formål: å fremme menneskelig frigjøring og sosial vekst med utgangspunkt i et holistisk (helhetlig) syn

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
2. Ragnhil Margrethe Øverland Skjemstads legat.
3. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
4. Hans Herman Horns Stiftelse.
5. Bergen bys Utdanningslegat
6. Generalkonsul O. J. Storms stipendiefond
7. Skolefrontens fond
8. Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)
9. Kjell Axel Liers Minnefond
10. Benjamin Johannessens familielegat

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Stavanger Arbeidsskoles legat til lærlinger og til støtte for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter
2. Tina og Martin Magnesens legat
3. Hildur og Arthur Gjerdes legat
4. Dr. Adolf Gundersen og hustrus legat
5. Anne og Harald Fossens legat
6. Johannes Olsen Seim og hustrus legat
7. Fræna kommune - Sørums legat
8. Trondheim kommunes kulturlegat - tilskudd til utstyr, anlegg og ledertrening for barne- og ungdomsorganisasjoner.
9. Trondheim kommunes kulturlegat - støtte til partipolitiske ungdomsorganisasjoner
10. Trondheim kommunes kulturlegat - kulturpris

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke